wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Zapraszamy na spotkanie

„Mikrogranty dla Rozwadowa”
III edycja

Protokół obrad Komisji Konkursowej

24 maja 2018 r., o godz. 17.00, w miejscu aktywności lokalnej „Miriam”, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, złożonej z dwóch przedstawicieli miejsca aktywności lokalnej w Rozwadowie (P. Andrzej Kochan, P. Anna Maciuch), dwóch przedstawicieli Centrum Rewitalizacji w Stalowej Woli (P. Monika Samulak, P. Anna Łukasiewicz), oraz trzech członków Zespołu ds. Rewitalizacji Osiedla Rozwadów (P. Halina Kułacz, P. Kazimierz Szpilczyński, P. Mirosław Nowak).

Głosowaniu poddanych zostało 7 inicjatyw. Ocenie poddawane były następujące kryteria:

 1. Stopień zaangażowania mieszkańców i partnerów
 2. Stopień otwartości na różne grupy społeczne
 3. Stopień innowacyjności tematyki, metod i narzędzi realizacji
 4. Stopień trafnego zdiagnozowania potrzeb mieszkańców
 5. Istnienie perspektywy pozytywnego oddziaływania projektu na społeczność Rozwadowa
 6. Wydatki na działania są adekwatne do planowanych rezultatów

Dodatkowe punkty przyznawane były za:

 1. Działania mieszkańców zagospodarowujące niewielkie otwarte przestrzenie (np. tereny zielone, podwórka, place zabaw, siłownie plenerowe), w tym prace przygotowawcze, porządkujące dany teren
 2. Niewielkie prace budowlano-remontowe, malarsko-konserwacyjne i montażowe obejmujące drobną architekturę miejską oraz zakup niewielkich elementów architektury miejskiej (ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery)
 3. Wspólne wykonanie ogródka, strefy wypoczynku (leżaki, hamaki, meble z palet), plenerowej czytelni itp.
 4. Działania artystyczne w przestrzeni osiedla: murale, pokazy, koncerty, wystawy
 5. Inicjatywy, które wykazują udział własny w realizacji zadania w formie pracy społecznej
 6. Inicjatywy, które angażują zewnętrznych partnerów w realizację zadania

Do dofinansowania zakwalifikowane zostały następujące inicjatywy:

 1. Schola Parafialna: „Słowiki Maryi”, projekt „Pachnąca scena” - 1826 zł.
 2. Grupa inicjatywna dzieci związanych z MAL „Miriam”, projekt „Meble z europalet - strefa letniego wypoczynku przy MAL «Miriam»” - 2515 zł.
 3. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, projekt: „Tajemniczy ogród” - miejsce, które może odkryć każdy - 2379 zł.
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro” oraz Świetlica „Promyczek”, projekt: „Nasz ogródek kolorowy” - 1690 zł.
 5. Karol Karbarz, projekt: „Wystawa przedstawiająca dawny handel w Rozwadowie” - 2590 zł.

Inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania:

 • Iwona Grąz, projekt: „Swoim rowerem po zdrowie”
 • Kamil Żurawski: „Rozwadów - Street View”

Działanie realizowane w ramach projektu: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020