wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rewitalizujemy Wspólnie
styczeń 2019

Więcej informacji na portalu społecznościowym

Miejsce Aktywności Lokalnej - MIRIAM

Zapraszamy do korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej - MIRIAM. Poniżej warunki korzystania z MAL, oraz harmonogram działań.

„Mikrogranty dla Rozwadowa”
V edycja
Dokumentacja konkursowa

  • Regulamin konkursu „Mikrogranty dla Rozwadowa” V edycja (regulamin)
  • Wzór oferty „Mikrogranty dla Rozwadowa” V edycja (wzory oferty w formacie pdfdoc)
  • Umowa o przyznanie mini-grantu „Mikrogranty dla Rozwadowa” V edycja (umowa)
  • Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w ramach konkursu mini-grantów „Mikrogranty dla Rozwadowa” V edycja (wzory sprawozdania w formacie pdfdoc)
  • Protokół kontroli realizacji projektu (protokół)